O společnosti

2000 2003 2007

Rok 2000 byl posledním rokem minulého milénia a začátkem nového. V té době se také začal psát příběh skupiny RS, příběh, který psali dva její zakládající společníci - Robert Sekera a Roman Sixta. Díky dlouholetým zahraničním zkušenostem zakladatelů se společnost ve svých začátcích zabývala zejména stavební činností, ze které pochází i první kapitál a která i dnes tvoří jeden z hlavních pilířů skupiny. Díky tomuto kapitálu se v roce 2003 již pod názvem RS development uskutečnila první významná akvizice, byl nakoupen a zrealizován první bytový projekt.

Tento krok byl pro společnost zlomovým okamžikem, cesta byla již jasně vytýčena a v příštích letech byly vedle klasické stavební činnosti realizovány další bytové a komerční projekty. K těmto aktivitám skupina postupně přidala i správu nemovitostí, ale i přípravu a realizaci projektu pro investory a investiční skupiny. V roce 2007 skupina přivítala nového partnera Arch. Pantelise Larcou, který díky svým profesním zkušenostem měl pomoci společnosti k rychlejšímu rozvoji a realizaci developerských projektů.

2009 2014

Dalším zlomovým okamžikem skupiny RS byly roky 2009 – 2010. Tehdy RS development společně s rakouskými partnery - společností SeneCura, která je největším soukromým provozovatelem seniorských domů v Rakousku a Švýcarsku, založili Senior holding. Jeho úkolem a cílem je rozvoj sítě seniorských domovů a služeb pro seniory v České republice.

V roce 2014 opustil skupinu RS zakládající partner Roman Sixta. V roce 2015 nastala významná změna v partnerství ve spol. Senior holding, tehdy rakouský partner prodal spol. SeneCura francouzské spol. Orpea, která je dnes s více než 75 000 lůžky a 750 zařízeními jeden z největších světových hráčů v oblasti poskytování sociální a zdravotní péče. Se vstupem nového partnera se zvýšila dynamika a tlak na budování sítě domů a služeb v ČR s ambicí vybudovat do roku 2025 až 100 takových zařízení. Ve stejném roce 2015 skupina zahájila investice do hotelových a ubytovacích nemovitostí s cílem vytvořit síť hotelů a kolejí pro studenty v různých kategoriích po celé ČR, které bude vlastnit a některé i dále provozovat.

současnost
...

V současné době skupina RS realizuje projekty jak pro rezidenční bydlení určené zejména pro střední a vyšší tržní segment v ČR, výstavbu a pronájem kancelářských budov, tak i hotelů, kolejí, komerčních ploch a provozuje následnou správu objektů. Dále realizujeme a provozujeme seniorské domy pro seniory s Alzheimerovou chorobou a sníženou mobilitou, kde je nutný nepřetržitý servis 24/7.

Díky těmto zkušenostem z mnoha odvětví nemovitostního developmentu jsme schopni rychle a efektivně připravit a zrealizovat jakýkoliv projekt sobě nebo investorovi na míru.