Senior

Senior holding je česká společnost, která je zaměřena na poskytování komplexních služeb pro seniory.

Dlouhodobě se zabýváme poznáváním potřeb této cílové skupiny a naše služby vytváříme tak, abychom tyto potřeby dokázali naplňovat.