RS Development

Česká stavební a developerská společnost RS development s.r.o. působí na trhu od roku 2003. Společnost vznikla na základě dlouholetých zkušenosti jejích zakladatelů ve stavitelství v Čechách i zahraničí. Realizujeme projekty bydlení určené zejména pro střední a vyšší tržní segment. Zaměřujeme se především na pečlivý výběr lokalit a dále na kvalitu a rychlost provedených stavebních prací. Konečnému uživateli prodáváme bytové či nebytové jednotky do osobního vlastnictví.  Jsme také schopni, ve spolupráci s největšími hypotečními bankami, zajistit nastávajícím majitelům podporu financování. Po dostavbě projektů, převážně bytového charakteru, se stáváme zároveň i správcem dané nemovitosti. Což je přínosem pro rezidenty a nájemníky, protože kdo jiný zná projekt lépe než jeho developer.

Jak pracujeme

U každého našeho stavebního projektu jsou zajištěny pravidelné kontroly nezávislým stavebním dozorem. Přebíráme na sebe riziko přípravy, výstavby a prodeje konečnému uživateli a klientovi na provedené dílo poskytujeme záruky po dobu minimálně 36 měsíců. Projekty realizujeme z vlastních zdrojů, ze kterých jsou nakupovány pozemky a nebo stavby. Tyto nemovitosti pak slouží jako garance pro banky, které  rostřednictvím úvěru financují dostavbu cílových nemovitostí.

Rovněž klademe důraz na minimální časové a finanční zatížení investice. Našimi finančními partnery jsou například Česká spořitelna a.s. nebo Komerční banka a.s., se kterými realizujeme převážnou většinu našich projektů. Takový způsob financování poskytuje klientům maximální jistoty. RS development s.r.o. má zajištěny veškeré prostředky na financování projektů a zálohy od klientů jsou pak skládány na vázané účty do banky.

Rozvojový proces zajišťování projektů

Rozvojový proces všech našich projektů zajišťujeme v kompletním rozsahu ve třech základních fázích.

Přípravná fáze

 • výběr lokality a územní analýza
 • zpracování studie využitelnosti a proveditelnosti
 • vyhodnocení lokality a záměru rozvoje
 • stanovení koncepce a plánu rozvoje

Realizační fáze

 • zajištění investičních zdrojů
 • nabytí lokality/pozemku
 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • marketing projektu
 • výstavba projektu včetně kolaudace

Závěrečná fáze

 • prodej a předání do užívání
 • správa nemovitosti